Traceren van mislukte aanvragen (Windows)

De functie traceren van mislukte aanvragen helpt u bij het oplossen van problemen met uw websites door bestanden met mislukte aanvragen uit IIS beschikbaar rechtstreeks in Plesk beschikbaar te maken. Bestanden met mislukte aanvragen bevatten gegevens zoals de opgevraagde URL, de naam van de betreffende groep van toepassingen, de HTTP-statuscode en meer.

Om een lijst te bekijken met alle bestanden met mislukte aanvragen die tot dusver zijn aangemaakt, gaat u naar het tabblad Websites & domeinen > Traceren mislukte aanvragen. U kunt op elk bestand met mislukte aanvragen klikken om de inhoud daarvan te bekijken; u kunt ook een of meer bestanden downloaden in een ZIP-archief en bestanden die niet langer nodig zijn verwijderen. U kunt een nieuwe trace starten door een of meer HTTP-statuscodes op te geven en het IIS-onderdeel (of de onderdelen) waarvoor bestanden met mislukte aanvragen moeten worden aangemaakt. Als een trace is gestart kunt u deze instellingen op elk moment wijzigen.

Failed_request_tracing