PHP-instellingen

Plesk biedt direct na installatie volledige ondersteuning voor de scripttaal PHP, inclusief ondersteuning voor meerdere versies en handlertypes. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe gebruikers van Plesk de PHP-instellingen voor hun domeinen en subdomeinen vanuit Hostingbeheer kunnen beheren.

PHP-beheer op domeinniveau kent drie aspecten:

  • Het kiezen van de juiste PHP-versie.
  • Het PHP-handlertype kiezen.
  • Aanvullende PHP-instellingen configureren.

Opmerking: U kunt wellicht slechts een aantal van de instellingen die hieronder zijn omschreven beheren, of wellicht zelfs helemaal geen. Dit is afhankelijk van de uw abonnement-instellingen. Als u de PHP-instellingen wilt beheren die niet voor u beschikbaar zijn, neem dan contact op met uw hostingprovider.

Het kiezen van de juiste PHP-versie.

Plesk ondersteunt direct na installatie verschillende versies van PHP. Om de PHP-versie voor uw domein of subdomein te kiezen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u selecteert de gewenste versie van PHP uit het menu:

Ontbreekt de door u gewenste PHP-versie in het menu? Neem dan contact op met uw hostingprovider.

Merk op dat de verschillende versies van PHP niet 100% compatibel zijn. Een website die is ontwikkeld voor PHP 5.3 werkt wellicht niet goed als u voor het domein PHP versie 5.4 instelt. Als u niet zeker weet welke PHP-versie u moet kiezen, gebruik dan de standaardinstelling of de laatste versie. Als uw website niet correct wordt weergegeven, schakel dan over naar een andere versie van PHP.

Het handlertype kiezen

Plesk ondersteunt direct na installatie een aantal verschillende PHP-handlers. Om het PHP-handlertype voor uw domein of subdomein te kiezen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u selecteert het gewenste PHP-handlertype uit het menu:

Als u niet zeker weet welke PHP-handler u moet kiezen, dan kunt u hier meer lezen over de verschillende PHP-handlers.

Aanvullende instellingen configureren

Naast de PHP-versie en het handlertype zijn er nog een aantal PHP-instellingen die u kunt beheren via Websites & domeinen > PHP-instellingen. Dit gaat vooral om instellingen die te maken hebben met prestaties en beveiliging, maar een aantal kunnen invloed hebben op het functioneren van uw websites. Klik op het pictogram naast een optie om er meer over te weten te komen.

Als uw domein een van de PHP-handlers van de "FPM application" gebruikt, dan kunt aanvullende PHP-FPM-instellingen configureren. Deze kunnen worden gebruikt voor de fijnafstelling van PHP om de prestaties van uw website te optimaliseren.

De standaardwaarden van deze instellingen zijn voor de meeste websites optimaal. Hou in de gaten dat het wijzigen van deze instellingen van invloed kan zijn op de prestaties van uw website en ervoor kan zorgen dat deze niet juist worden weergegeven. Tenzij u zeker weet welke wijzigingen u wilt aanbrengen kunt u alle aanvullende instellingen het beste op de standaardwaarden laten staan. Als u uw PHP-instellingen wijzigt en uw website wordt traag of kan niet meer worden geladen, zet dan alle PHP-instellingen terug op hun standaardwaarden.

PHP-acceleratie inschakelen

Als uw hostingprovider het toestaat, dan kunt u wellicht PHP-acceleratie voor uw website inschakelen, ook wel bekend als de opcode cache-module. Als uw website is ontwikkeld in PHP, dan kan het inschakelen van de opcode cache-module deze tot meer dan twee keer zo snel maken. Om PHP-acceleratie in te schakelen gaat u naar Websites & domeinen > PHP-instellingen en u stelt de waarde van opcache.enable in op "on".

De PHP-instellingen bekijken

Om de PHP-instellingen te bekijken die voor het domein zijn ingesteld, inclusief de instellingen die op het niveau van de server zijn geconfigureerd, klikt u op Bekijk de pagina phpinfo().

PHP-instellingen overnemen

Domeinen die bij een abonnement horen nemen de PHP-instellingen over die op het niveau van het abonnement zijn ingesteld. Subdomeinen nemen de PHP-instellingen over die zijn ingesteld op het niveau van het bovenliggende domein. Als u beschikt over de bijbehorende rechten voor uw abonnement, dan kunt u de PHP-instellingen voor elk domein en subdomein onafhankelijk van elkaar wijzigen.

 

PHP-handlertypen

Plesk biedt volledige ondersteuning voor de scripttaal PHP, inclusief ondersteuning voor meerdere versies van PHP en handlertypen, zonder dat hiervoor verdere aanvullingen noodzakelijk zijn. Hier worden de verschillende PHP-handlertypen besproken die in Plesk kunnen worden gebruikt.

Handlertype

Prestaties

Geheugengebruik

Details van handler

Apache-module

Hoog

Laag

Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Linux. Dit is de minst veilige optie, aangezien alle PHP-scripts worden uitgevoerd namens de Apache-gebruiker. Dit betekent dat alle bestanden die worden aangemaakt door PHP-scripts voor welke abonnementhouder dan ook dezelfde eigenaar hebben (Apache), met dezelfde rechten. Daardoor is het mogelijk dat de ene gebruiker invloed heeft op de bestanden van de andere gebruiker, of op belangrijke systeembestanden. U kunt bepaalde beveiligingsrisico's verkleinen door de veilige modus van PHP (safe_mode) in te schakelen. Hiermee worden een aantal PHP-functies die potentiële beveiligingsproblemen met zich meebrengen uitgeschakeld. Voor bepaalde web-apps kan dit echter betekenen dat ze niet meer functioneren. De veilige modus van PHP wordt beschouwd als verouderd en is vanaf PHP versie 5.4 verwijderd.

ISAPI-extensie

Hoog

Laag

Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Windows. De ISAPI-extensie kan isolatie van een site verzorgen wanneer er een exclusieve IIS groep van toepassingen voor abonnementen is ingeschakeld. Site-isolatie betekent dat sites van verschillende gebruikers hun scripts onafhankelijk van elkaar uitvoeren. Een fout in één PHP-script heeft daarom geen invloed op de werking van andere scripts. Daarnaast worden PHP-scripts uitgevoerd namens een systeemgebruiker die is gekoppeld aan een hostingaccount. De ISAPI-extensie wordt vanaf PHP 5.3 niet meer ondersteund

CGI-toepassing

Laag

Laag

De CGI-handler maakt uitvoering van PHP-scripts mogelijk namens een systeemgebruiker die is gekoppeld aan een hostingaccount. In Linux is dit alleen mogelijk wanneer de suEXEC-module van de Apache-webserver is ingeschakeld (standaardoptie). In alle andere gevallen worden alle PHP-scripts uitgevoerd namens de Apache-gebruiker. De CGI-handler is standaard niet beschikbaar voor gebruikers van Plesk.

FastCGI-applicatie

Hoog

Hoog

De FastCGI-handler voert PHP-scripts uit namens een systeemgebruiker die is gekoppeld aan een hostingaccount.

PHP-FPM-applicatie

Hoog

Laag

Deze handler is alleen beschikbaar in Plesk voor Linux. PHP-FPM is een geavanceerde versie van FastCGI met significante voordelen voor webtoepassingen die zwaar worden belast.